Forsøksdyr: Proof of concept, efficacy of substance x on sea lice (Lepeophtheirus salmonis)


Godkjenningsdato 04.12.2018

Godkjenningsperiode 18.12.2018-10.01.2019

Forsøkets formål er å undersøke effekten av substans x på lakselus. Forsøket er planlagt gjennomført i to trinn:

1. Effekt på infeksjon av/ påslag av lus hos Atlantisk laks (Salmo Salar)
2. Effekt på mobile lus hos Atlantisk laks

Det forventes ingen skadevirkninger på fisk med de dosene som skal benyttes.

Dersom substans x oppnår forventet effekt kan det utvikles som et alternativt behandlingsmiddel for laks, og forsøket vurderes derav å ha potensielt stor økonomisk- og samfunnsmessig nytteverdi.

Det er planlagt å benytte 80 stk. smolt av Atlantisk laks. Det vil ikke være mulig å oppfylle forsøkets formål uten bruk av levende fisk. Dette en "proof of concept"/ pilotstudie, der eventuell effekt må vises tydelig for minst en dose (konsentrasjon x tid). Mindre signifikante ulikheter er ikke interessante. Dette gjør at omsøkt antall fisk i hver gruppe og totalt er redusert til et minimum for å kunne oppnå resultater av vitenskaplig signifikant verdi.

Forsøket er designet ut fra erfaring med tilsvarende forsøk med sammenlignbare middel.