Forsøksdyr: Reconstruction of critical size defects using mesenchymal stem cells, biphasic calcium phosphate and 2 different membranes: A preclinical split mouth model in Mini-Pigs


Godkjenningsdato 16.04.2020

Godkjenningsperiode 01.10.2020-01.10.2022

1 Formål
Tapt kjevebein har blitt rekonstruert ved hjelp av autologe mesenchymale stamceller og et beinsubsitutt i et tidligere klinisk forsøk på 11 pasienter, med svært gode resultater. Det ble brukt en titanforsterket membran som gav sår dehisense hos 5 pasienter. Vi ønsker å undersøke om en resorberbar collagen membran kan gi like gode resultater for beinregenerasjon, men uten sårdehiesense. Videre vil vi undersøke om stamcellene er sporbare i grisens blod, vha "liquid biopsy". Dette vil ha stor verdi i fremtidige stamcelle forsøk på mennesker, da sporbarhet og sikkerhet er svært viktig.


2 Skadevirkninger
Grisen vil få trukket to premolarer i underkjeven, det blir fjernet noe bein i området, og det blir tatt en beinmargsprøve fra tibia. Ca to mndr senere vil området bli rekonstruert med grisens egne stamceller og kalsiumfosfat. Begge inngrep vil foregå i narkose. Tilsvarende inngrep på mennesker gir små til moderate smerter i en til tre dager. For liquid biopsy trenger vi ca 20 ml blod ved 5 ulike tidspunkter, dette gjøres samtidig med inngrep i narkose, eller i mild sedasjon.
3 Forventet nytteverdi
Stor. Viktig i forhold til planlagt multisenter studie på mennesker

4 Antall dyr og art
6 Gøttingen minigriser, Ellegaard, Danmark

5 Hvordan etterleve 3R; Gris er nødvendig før forsøk på mennesket. Vi bruker "split mouth" modell, slik at grisen er sin egen kontroll. Forsøkets art er slik at vi får mye informasjon fra hvert dyr.Dyrene blir overvåket av erfarne dyrepleiere, de vil bli foret 2 ganger daglig og en erfaren veterinær som har erfaring fra tilsvarende forsøk vil undersøke dyrene daglig til full tilheling .Prosjektleder,dyrepleier og veterinær har alle tatt Ellegaard sitt kurs for best behandling av dyrene.