Forsøksdyr: Robust salmon skin - diettutvikling


Godkjenningsdato 04.12.2018

Godkjenningsperiode 04.12.2018-31.03.2018

Sår hos oppdrettsfisk er et problem som kan opptre under hele livssyklusen. Årsaken varier, og både primær og sekundærinfeksjoner kan føre til sårutvikling på fisken. Hos laks er vintersår fortsatt et vanlig problem, i tillegg til sårskader etter lakselus on mekaniske skader som følge av håndtering. Også etter smoltifisering er fisken utsatt for sårskader, noe som kan føre til problemer med osmoregulering og økt dedelighet. I resirkuleringsanlegg er også sårskader et problem for velferd og fiskehelse.

Hovedmålet med forsøket er å teste dietter som kan forbedre fiskens evne til sårheling. Seks ulike dietter vil bli fôret til laks i triplikate kar, før sidken påføres overflatiske sår med en biopsi stanse. Denne metoden er tidligere testet av Schmidt et al. (2011) og in house (Jensen et al 2015) (vedlegg I). Helingsprosessen vil deretter følges makro- og mikroskopisk, og effekten av diett vil bli undersøkt.
Et helsefôr som kan styrke fiskens skinn og forbedre sårhsling vil være et viktig bidrag til velferd i oppdrettsnæringen.