Forsøksdyr: SARS-CoV-2 mAbs


Godkjenningsdato 28.05.2020

Godkjenningsperiode 28.05.2020-28.05.2022

Koronaviruset SARS-CoV-2 er et nytt virus som fører til luftvegsinfeksjon, alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og mange dødsfall. Det er derfor viktig å ha diagnostiske metoder for testing. IKOM har allerede vært med på å lage en testmetode for SARS-CoV-2 viruset og dette prosjektet omfatter en videre utvikling av eksisterende test.
Koronaviruset består av et spike protein (S-protein) som er viktig for virusets binding til målcellen. Prosjektet går ut på å immunisere mus med spike protein og andre rensede antigen fra viruset, ta ut milten og fusjonere miltcellene med NSO celler for å lage hybridomceller som produserer monoklonale antistoffer mot forskjellige virus antigen. Hypotesen er at slike antistoffer kan brukes i en dignostisk test av Covid-19 og dermed være et svært viktig verktøy i den pågående pandemien.
Vi planlegger å bruke totalt 16 Mus (Mus musculus), Balb C, til immunisering av tre forskjellige antigener.Antallet mus bygger på tidligere erfaringer.
Bruk av mus til produksjon av monoklonale anti-humane antistoffer bygger på veletablerte metoder, og vi har gode resultater fra tidligere forsøk. Det finnes enda ikke lett tilgjengelige alternative metoder med tilfredstillende resultat.

Vi ønsker å forlenge forsøkets varighet med 3 mnd til 31.08.2021, for å kunne utnytte de musene som allerede er immunisert