Forsøksdyr: Sikkerhetstesting av vaksineregimer


Godkjenningsdato 31.01.2020

Godkjenningsperiode 03.02.2020-03.02.2024

Formålet med forsøket er å undersøke sikkerhetsprofil for ulike vaksineringsregimer til laks. Å dokumentere at vaksiner er trygge i bruk er av stor samfunnsmessig nytteverdi, mens skadevirkningen på forsøksfisken i slike tester anses for å være svært lav. Sikkerhetstesting av vaksiner foregår ved at fisken vaksineres som normalt, i henhold til produsentens anbefalinger, og deretter avlives etter en gitt tid og undersøkes for vaksinebivirkninger. Gjennom dette forsøket ønsker søker å identifisere et tilfredsstillende vaksinasjonsregime, som tilbyr beskyttelse mot vanlige sykdommer og samtidig er skånsomt mot fisken. Totalt er det søkt om å anvende 450 laks til dette formålet. Det vil bli anvendt bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, og fisken vil ha daglig tilsyn i hele forsøksperioden og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller de artsspesifikke behovene.