Forsøksdyr: SIS WP3 Blåskjell og tare


Godkjenningsdato 02.12.2020

Godkjenningsperiode 03.12.2020-03.12.2022

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om lavtrofiske marine ressurser kan brukes i fôr til laks. Fôrene vil være balansert med hensyn til næringsstoffsammensetning og møte ernæringsbehovet til fisken, og skadevirkninger er ikke forventet. Nytteverdien av forsøket ligger i etablering av ny kunnskap om mulighetene for å bruke lokale marine råvarer i fiskefôr. I forsøket vil 3040 laks inngå i et fôringsforsøk med tre delforsøk. Viktige mål i dette forsøket er å undersøke om råvarene kan brukes blant annet basert på fôrutnyttelse, vekst, fordøyelighet og velferd, og for å undersøke dette er det nødvendig å utføre fôringsforsøk. Det minste antal fisk som trengs for å få valide resultater og samtidig ta vare på velferd i løpet av forsøket vil bli brukt. Forsøket vil bli utført med optimale miljøbetingelser.