Forsøksdyr: Smitteforsøk for kartlegging av genetisk betinget sykdomsresistens hos atlantisk laks (Salmo salar)


Godkjenningsdato 16.05.2018

Godkjenningsperiode 16.05.2018-16.05.2022

Yersiniose, forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri, representerer i dag en av de viktigste bakteriesykdommene i norsk lakseoppdrett. Forsøkets formål er å kartlegge potensialet for å avle frem resistens mot yersiniose hos laks. Det er søkt om å anvende totalt 2150 fisk. Ved å undersøke naturlig resistens i smitteforsøk ønsker man å identifisere de genetiske forskjellene mellom mottakelige og resistente laks. Denne kunnskapen oppnås ikke uten bruk av levende dyr. Resultatene av forsøket ventes å bli sentrale for det fremtidige avlsarbeidet, der et av målene er å avle frem en robust laks som ikke er mottakelig for yersiniose. På sikt kan utsett av motstandsdyktig laks være et potensielt effektivt sykdomsforebyggende tiltak, og den samfunnsmessige nytteverdien av forsøket er derfor stor.

Det er sannsynlig at forsøksfisken vil bli påført lidelser og at individer vil dø som følge av smittepåføring. Forsøket vil etterstrebe å ikke anvende død som endepunkt ved at fisk som når humant endepunkt tas ut av forsøket og avlives på skånsom måte. Kravet om raffinering tilfredsstilles videre ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som er innenfor artens og livsstadiets trivselsområde.