Forsøksdyr: Søknad om avl for vedlikehold av IL-1 a/b KO musestamme: (copy)


Godkjenningsdato 18.12.2020

Godkjenningsperiode 09.03.2021-08.03.2025

Formålet med forsøket er videreføring av avl for vedlikehold av en stamme av genetisk modifiserte mus (C57BL/6 IL-1 a/b KO) importert fra Israel som det er vanskelig å få tak i fram til disse skal brukes i nye forsøk. Musene vil ved økende alder kunne utvikle byller i forbindelse med snuteparti. Dette er en nyttig modell som blant annet brukes i kreftforskning etter eksponering for fremmedstoffer. Man vil kun avle opp så mange dyr som det er nødvendig for å holde stammen av dyr ved like. Man vil redusere forekomst av sykdom hos dyrene ved regelmessig å krysse disse med friske dyr. Dyr som viser tegn på utvikling av byller vil bli avlivet for å for å forhindre unødvendig lidelse. I forbindelse med avlivning ved ett års alder vil musene i noen tilfeller benyttes til å trene på teknikkene intubasjon og intratrakeal instillasjon, blodprøvetaking fra hjertet, intrakardial perfusjon og bronkoalveolær lavage under full narkose, før de deretter avlives i narkose. Dette for å følge de 3Rene og redusere bruk av dyr til et minst mulig antall.