Forsøksdyr: Sultestrategier ved vaksinering og betydning for overlevelse, bivirkninger, tilvekst og slaktekvalitet av laks i oppdrett


Godkjenningsdato 30.03.2020

Godkjenningsperiode 30.03.2020-01.03.2022

1 Formål
Klinisk utprøving av vaksiner/vaksineringsstrategier

2 Skadevirkninger
Små skadevirkninger.

3 Forventet nytteverdi
Moderat/høy. Birvirkninger etter vaksinering av laks forblir et kommersielt og etisk problem. Det å velge beste mulige praksis og øke kunnskapsbasen omkring dette er verdifullt, også ved utvikling av framtidige vaksiner.

4 Antall dyr og art
4800 forsøksdyr

5 Hvordan etterleve 3R
Reduction og refinement: Fisken individmerkes med PIT tag og hver fisk følges individuelt fra vaksinering til slakt. Dette gjør det mulig å redusere antall fisk i hvert regime til et minimum.
Håndtering av levende fisk skjer med sedasjon for å redusere stress og anestesi ved merking og vaksinering. Forsøket et er klinisk feltforsøk. Ikke mulig å erstatte modellen.