Forsøksdyr: Susceptibility of Atlantic salmon families against CMS


Godkjenningsdato 11.11.2020

Godkjenningsperiode 11.11.2020-01.02.2022

Formål: I dette forsøket skal ulike familiegrupper av laks smittes med piscine myocarditis virus (PMCV). Mottakeligheten for infeksjon av PMCV hos de ulike familiene skal så vurderes.

Skadevirkninger: Dødelighet er ikke forventet i dette forsøket under smitte men fisk vil utvikle
histopatologiske forandringer i hjertet. Forsøket vurderes moderat belastende pga. organforandringene.
Fra kliniske utbrudd i felt sees det fra uttalt betennelse og nekroser i forkammer og i spongiøs muskulatur i hjertekammeret til mildere hjerteforandringer. Fisk med sykdommen kan vise tegn på
sirkulasjonsforstyrrelser både makro- og mikroskopisk. Ved obduksjon kan man finne mørk lever, fibrinlag på leveren og/eller væske i bukhulen. De fleste har også forstørret hjertekammer, eller ruptur forkammer og blodkoagel i hjertehulen (hjertetamponade).


Samfunnsmessige nytteverdi: Resultatene vil være av samfunnsmessig nytteverdi da de vil bidra i avlsarbeidet med denne sykdommen. Cardiomyopathy syndrome (CMS) er en alvorlig hjertesykdom hos oppdrettslak. Sykdommen ble første gang beskrevet i Norge i 1985 og utbrudd oppstår mest langs ved den norske kysten vanligvis i løpet av våren og høsten og påvirker stor fisk i andre år i sjøvann. Det er også de senere år sett utbrudd på fisk første året i sjø. Det finnes ingen registrerte vaksiner mot sykdommen. Derfor er utvikling av resistente familier mot PMCV viktig i kampen mot CMS.

Antall forsøksdyr: 1800 stk laksesmolt skal brukes til dette forsøket.

3R: For å øke statistisk nøyaktighet er et visst antall individer er nødvendig. Det finnes ingen andre metoder
for å få data om genetisk resistens mot denne sykdommen.
Miljøforhold er tilpasset arten så godt som mulig. Det vil bli benyttet humane endepunkter.