Forsøksdyr: Susceptibility of Atlantic salmon families against HSMI


Godkjenningsdato 04.05.2018

Godkjenningsperiode 07.05.2018-06.05.2020

I dette forsøket skal 100 ulike familiegrupper av laks smittes med Piscine orthoreovirus (PRV). Mottakeligheten for infestasjon av PRV hos de ulike familiene skal så vurderes. Dødelighet er ikke forventet i dette forsøket under smitte men fisk skal utvikle symptomer i hjerte og andre organer. Forsøket vurderes moderat belastende pga organforandringene. I 2010 ble et reovirus, Piscine orthoreovirus (PRV), identifisert i vev fra HSMB-syk laks .Fisk med hjerteskader pga HSMB kan inneholde PRV i lang tid, både før og etter et sykdomsutbrudd. HSMB gir betennelse og celledød i hjertet. Slike skader oppstår på et tidlig tidspunkt i sykdomsutviklingen, og kan vedvare i mange måneder etter klinisk sykdom. Under sykdomsutbrudd har fisken også betennelse i skjelettmuskulatur. Resultatene vil være av samfunnsmessig nytteverdi da de vil bidra i avlsarbeidet med denne sykdommen. Derfor er utvikling av resistente familier mot HSMB viktig i kampen mot negative virkninger på akvakultur. 1800stk laks (ca. 18 fisk x 100 familier) smolt + 360 stk shedders (2160 fisk til sammen) skal brukes til dette forsøket. Fiskene skal smittes ved kohabitasjonsmodell at 20% shedder fisk blir smittet intramuscularly med virus og shedder fisk skal settes i et kar med andre 1800 fisk. Smitte skal vare i 10 uker. Ved avslutning av forsøket skal prøver tas til PCR analyser, histologi og DNA analyser (ingen andre prøveuttaktidspunkter underveis i forsøket). For å øke statistisk nøyaktighet er et visst antall individer er nødvendig. Oppstart av forsøket er ikke bestemt derfor ønsker å søke i en 2-års periode.