Forsøksdyr: Terapeutisk tumor challenge med kombinasjonsterapi med Vaccibody neoantigen vaksine og checkpoint inhibitors


Godkjenningsdato 15.06.2018

Godkjenningsperiode 15.06.2018-14.06.2022

Vaccibody AS ønsker å utvikle pasient-spesifikke terapeutiske kreft vaksiner mot tumor spesifikke antigener – kalt neoantigener – som kommer fra somatiske genmutasjoner som oppstår kun i ondartede kreftsvulster under neoplastisk transformasjon og som ikke vil være tilstede i normalt vev. Med sine prekliniske forsøk, vil Vaccibody få vitenskapelig data som skal brukes til å utarbeide søknader om å gjennomføre to nye kliniske studier i to ulike kreftindikasjoner basert på neoantigener. Med disse pasient spesifikke vaksinene vil flere kreftpasienter få mulighet for å få behandling.

I tidligere gjennomførte pre-kliniske forsøk med neoantigener, har Vaccibody brukt allerede publiserte neoantigener fra B16.F10 melanoma og CT26 kolon kreft for å bevise at et Vaccibody DNA vaksineformat med neoantigener vil kunne gi en immunologisk respons (FOTS10622 + 10910) og disse neoantigenene har også blitt testet i preliminære tumor challenge forsøk (FOTS10918 + 10929). Neoantigenene som vi har testet så langt i Vaccibody DNA vaksineformatet fra B16.F10 og CT26 har gitt varierende immune respons og beskyttelse mot en dødelig dose tumorceller in vivo i mus. Vi har derfor laget Vaccibody neoantigen vaksiner med de 10 eller 20 mest immunogene neoantigenene vi har funnet så langt og ønsker å teste disse vaksinene i kombinasjonterapi med en checkpoint inhibitor, anti-PD-1, for å undersøke om en kombinasjon med Vaccibody neoantigen vaksiner og checkpoint inhibitorer vil gi en bedre beskyttelse mot en dødelig tumordose.

Målet med dette prosjektet er å identifisere optimal dose og behandlingsregime av Vaccibody vaksinene i kombinasjon med anti-PD-1 antistoffet for økt terapeutisk effekt. Vi ønsker å dele forsøket i to der vi først vil undersøke a) ulike doser og behandlingsregimer av monoterapi av anti-PD-1 antistoffet og Vaccibody kreft vaksiner for seg. Resultatene fra dette forsøket vil danne grunnlag for valg av dose og behandlingsregime for b) en påfølgende studie der vi vil se på kombinasjonsterapi av anti-PD-1 antistoffet og Vaccibody kreft vaksiner. Tumorstørrelsen og helsetilstanden til dyrene vil følges jevnlig.

Forsøkene klassifiseres som moderat belastende forsøk. I dette forsøket vil det bli brukt 200 mus. For å teste evnen Vaccibody DNA neoantigen vaksiner har til å hindre tumorvekst, er in vivo forsøk i mus det eneste tilgjengelig alternativet. Basert på våre erfaringer med denne type forsøk og andre publiserte studier som beskriver eksperimenter med de aktuelle dyremodellene, tilsier at det hensiktsmessig med det antallet dyr som er skissert for å observere signifikante forskjeller mellom gruppene i forsøket. Dyrene blir bedøvet med sevofluorane under vaksinering + elekroporering samt under injeksjon av tumorceller. Musene undersøkes fortløpende for vekst av tumor, kroppsvekt og eventuelle andre humane endepunkter. Ved utvikling av symptomer kan det være nødvendig å se til dyrene hver dag.