Forsøksdyr: Test av genetisk resistens mot smitte med laksesykdom


Godkjenningsdato 17.08.2018

Godkjenningsperiode 25.08.2018-25.08.2020

Søknaden omhandler et forsøk hvor genetisk resistens mot en alvorlig laksesykdom skal testes. Formålet er å identifisere familiegrupper med økt resistens mot sykdommen. Disse kan benyttes videre i avl for å oppnå laksestammer som er mer motstandsdyktige mot sykdommen. Det er forventet at involverte dyr utvikler histopatologiske forandringer i moderat grad, men ingen dødelighet. Nytteverdien er potensielt stor dersom en mer motstandsdyktig familie identifiseres. Resultatene kan implementeres direkte i pågående avl. Det vil benyttes 1000 Atlantisk laks fra ca 70 familier (ca 40 g ved forsøksstart). Smittemodellen som skal benyttes har allerede blitt testet og funnet egnet til formålet. Forsøkene er designet og optimalisert mtp antall dyr basert på resultater fra tidligere forsøk. Selv om det ikke er forventet dødelighet så vil det benyttes humane endepunkt. Fisk som viser avvikende adferd, for eksempel tap av orientering og balanse, eller unormal respiratorisk aktivitet, vil regnes som å ha nådd humant endepunkt. Alle dyr som når humant endepunkt vil avlives med overdose av bedøvelse.