Forsøksdyr: Test av vaksine til rognkjeks


Godkjenningsdato 31.08.2018

Godkjenningsperiode 17.09.2018-30.06.2019

Dødelighet hos rognkjeks forårsaket av bakteriesykdommen pasteurellose har vært et økende problem i Norge de siste årene. Sykdommen forårsakes av infeksjon med bakterien Pasteurella sp. og rammer rognkjeks i alle stadier av produksjonssyklusen. Dersom rognkjeks fortsatt skal benyttes som biologisk lusefjerner er det viktig, både av etiske og bærekraftige årsaker, at infeksjonssykdommer forebygges. I dag vaksineres mesteparten av oppdrettet rognkjeks mot sykdommene vibriose og atypisk furunkulose, men det er ingen tilgjengelige vaksiner mot pasteurellose til rognkjeks.
Vi har arbeidet med å utvikle smittemodeller med Pasteurella sp. i rognkjeks (FOTS Id 13193) der hensikten var å senere kunne bruke modellen til test av vaksine. Smittemodellen er nå etablert og vi ønsker å gå videre med å undersøke effekten av to ulike vaksiner mot pasteurellose.
Formålet med dette forsøket er å teste effekten av to ulike monovalente vaksiner mot pasteurellose hos rognkjeks. Disse testene gjøres ved eksperimentell smitte av vaksinert og uvaksinert fisk. Serum fra vaksinert usmittet fisk vil også analyseres for å måle økning i produksjon av spesifikke antistoffer rettet mot Pasteurella sp. over tid etter vaksinasjon. Resultatene fra serum analysene vil vise om en immuniseringsperiode på 500 døgngrader, som i dag anbefales etter vaksinasjon av rognkjeks mot vibriose og atypisk furunkulose, også kan anbefales etter vaksinasjon mot pasteurella. Forsøkene innebærer bruk av 1060 rognkjeks.