Forsøksdyr: Testing av nye vaksiner til rensefisk


Godkjenningsdato 17.12.2020

Godkjenningsperiode 01.02.2021-01.02.2024

1 Formål
Ved Vaxxinova Norway arbeider vi med å utvikle nye, forbedrede vaksiner til rensefisk. Under denne søknaden vil vi teste ut nye typer vaksineformular for å søke bedre vaksineeffekt mot relevante patogener, først og fremst for rognkjeks men også for berggylt.

2 Skadevirkninger
Søknaden innbefatter smitteforsøk, det er sannsynlig at forsøksfisken vil bli påført lidelser og at individer vil dø som følge av smittepåføring. Forsøket er derfor klassifisert som «betydelig belastende» i henhold til forsøksdyrforskriften.

3 Forventet nytteverdi
Vaksiner er den viktigste metoden for beskyttelse av oppdrettsfisk mot infeksjoner. Arbeidet med å utvikle effektive vaksiner mot vanlige infeksjoner og nye smitteagens er derfor av stor nytteverdi.

4 Antall dyr og art
Vi søker om å benytte inntil 1700 rognkjeks og inntil 600 berggylt for testing av vaksineeffekt og bivirkninger av nye vaksineformular.

5 Hvordan etterleve 3R
Det eksisterer ikke relevante alternativer som gjør det mulig å evaluere en vaksines sikkerhetsprofil og reelle effekt uten bruk av levende dyr. Vi streber etter å holde antallet fisk per forsøk på et så lavt nivå som mulig uten å risikere at dataene ikke blir gode nok. Det vil etterstrebes å ikke la fisk utsettes for unødige påkjenninger, og fisk som befinner seg i sykdommens terminale fase vil bli humant avlivet. Kravet om raffinering etterkommes videre ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller de artsspesifikke behovene.