Forsøksdyr: Trening på ulike prosedyrer


Godkjenningsdato 19.03.2018

Godkjenningsperiode 01.05.2018-30.04.2022

Forsøksdyrteknikerne er ofte involvert i de ulike forskningsprosjektene som foregår på avdelingen. Forskerne kan blant annet ha behov for hjelp til blodprøvetakning, administrasjon av ulike testsubstanser/legemidler/celler eller små inngrep, som fjerning av subcutane tumorer. For å kunne bistå forskerne på best mulig måte samt sørge for best mulig dyrevelferd er det viktig at de ansatte ved dyreavdelingen holder de ulike teknikkene ved like. Vi kan også få behov for å etablere nye protokoller for anestesi og sedasjon, noe som innebærer testing og evaluering på levende dyr før protokollene kan tas i bruk i forskningsprosjektene.

I forbindelse med opplæring av nye forskere har vi dessuten behov for å demonstrere ulike injeksjonsteknikker og blodprøvingsteknikker på levende dyr. Enkelte forskere har også behov for å trene selv, uten at det er en del av en allerede godkjent forsøksprotokoll. Vi ønsker å inkludere slike treningsdyr i denne protokollen. Forskerne som skal delta har alle kurs i forsøksdyrlære tilsvarende FELASA C og vil arbeide under tilsyn av en forsøksdyrteknikker med lang erfaring med de aktuelle prosedyrene, fram til de har oppnådd tilfredsstillende kompetanse til å kunne jobbe på egenhånd.

Der det er mulig vil treningen bli gjennomført ex vivo, men for at treningen skal være mest mulig realistisk er det i enkelte tilfeller nødvendig å trene på levende dyr (for eksempel ved blodprøvetaking). I mange tilfeller vil treningen bli gjennomført som akuttforsøk. I andre tilfeller kan det være aktuelt å trene på våkne dyr eller dyr som kan våkne opp etter gjennomført trening i anestesi. Dyrene vil bli grundig overvåket i etterkant av inngrepene, og belastningen forventes å være liten.

Vi søker om 6 griser, 170 mus og 50 rotter til bruk i treningen. Alle dyr vil bli oppstallet i grupper så langt det er mulig, gnagere med tilgang til redemateriale, gnagepinner, hus og strø, gris med tilgang til rotemateriale og høy. Vi vil i alle hovedsak benytte overskuddsdyr fra avl, for å redusere antall forsøksdyr så mye som mulig.