Forsøksdyr: UiO MED3006 – Clinical and experimental research methods


Godkjenningsdato 02.11.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-31.12.2024

Formål:
Vi søker om å bruke gris til å demonstrasjoner i et årlig kurs i medisinsk forskningsmetododikk ved UiO; "MED3006 – Clinical and experimental research methods". Kurset er beregnet på å gi medisinstudenter innsikt i medisinsk forskningsmetodikk og -etikk gjennom forelesninger og demonstrasjoner. Kurset vektlegger holdningsskaping mht forsøksdyretikk og muligheter for alternativer til dyreforsøk. Demonstrasjonene med gris gjennomgår sentrale hemodynamiske prinsipper, og gir studentene uvurderlig førstehåndserfaring med mulighetene forsøksdyr representerer, og respekten som kreves for det enkelte dyr i kunnskapservhvervelsen. Vi gjennomgår anestesimetoder, anelgesi, og instrumentering for hemodynamiske karakterisering av store forsøksdyr.

Skadevirkninger:
Grisene vil legges på generell anestesi før demonstrasjonens start, holdes bedøvet under hele demonstrasjonen, og avlives ved avslutning av siste demonstrasjonen.

Forventet nytteverdi:
Tilbakemedlingene fra tidligere tilsvarende kurs er at disse demonstrasjonene gir unik erfaring for deltakerne. Ekte hemodynamiske målinger fra store forsøksdyr har en overføringsverdi til mennesker som ikke kan erstattes av andre dyremodeller eller alternative pedagogiske muligheter. Demonstrasjonene har også en unik pedagogisk verdi for å diskutere etiske aspekter av dyreforsøk.

Antall dyr og art:
Vi søker om å bruke 1 gris per år i 4 år, totalt 4.

Hvordan etterleve 3R:
Vi maksimerer antall studenter per dyr ved å holde flere deminstrasjoner samme dag for flere grupper av studenter. Dermed reduseres antall dyr ti let minimum. All håndtering og alle intervensjoner utføres av høyt kvalifisert personell med lang erfaring, som over tid har optimalisert anetesi og analgesi for griser av størrelsen vi ønsker å bruke. Det er ingen tilgjengelige alternativer som gir samme utbytte mht refleksjon over etiske aspekter av dyreforsøk og læringsutbytte mht intervensjoner og måleparametere som er tilgjengelige fra stordyrsforsøk.