Forsøksdyr: Ultralyd for påvisning av puls under hjerte- lungeredning


Godkjenningsdato 20.10.2020

Godkjenningsperiode 31.10.2020-26.09.2021

1 Formål:
Det er viktig å avgjøre om bevisstløse mennesker har puls, men puls er ofte vanskelig å kjenne. Vi ønsker å undersøke hvor god en nyutviklet ultralydprobe er til å påvise puls (blodstrøm) under gjenoppliving.

2 Skadevirkninger for dyr:
Stress reduseres ved at dyrene legges i narkose ved intramuskulær injeksjon i vante omgivelser før en kort transport fra gård til operasjonssal. Forsøk gjøres i dyp narkose av helsepersonell med lang erfaring fra narkose av både dyr og mennesker. Dyrene avlives etter endt forsøk mens de er i dyp narkose. Skadevirkning antas derfor lav, og stress om mulig lavere enn når dyr transporteres til slakteriet.

3 Forventet nytteverdi:
Resultatene fra utprøvingen vil bedre kvaliteten på gjenoppliving og kunne føre til økt overlevelse for pasienter med hjertestans.

4 Antall dyr og art
Det søkes om 37 landsvin på 20-25kg. Forsøkene går over en periode på 2-3 år.


5 Hvordan etterleve 3R
Replacement: Ultralydproben må testes mot pågående puls og blodstrøm i en levende organisme på størrelse med et menneske, under hjertestans og ved svært lave blodtrykk. Dukker og modeller foreligger ikke. Tilsvarende testsituasjoner hos mennesker er vanskelig å finne, vil ta svært lang tid, og krever langt flere ultralydprober som ikke er lagd pga høye kostnader. Gode alternativer til utprøving på dyr er ikke funnet. Gris deler også fysiologiske egenskaper med mennesker, og deres størrelse tillater bruk av overvåknings- og narkoseutstyr som en kan benytte på mennesker; dette gir økt overføringsverdi til sammenlignbare studier. Grisens fysiologiske likhetstrekk gir høyt bevisnivå og vitenskapelige funn vil anses som betydningsfulle for pasienter.

Reduction & Refinement: Vi har rådført statistiker mht styrkeberegning og bruker etablerte dyremodeller for å finne riktig antall forsøk. I hvert dyr gjøres flere målinger ved å bruke en reversibel metode med ballong i perikard for å senke og heve blodtrykk. Ventrikkelflimmer utløst med pacemaker-kateter er også en lite invasiv metode, og kan brukes flere ganger på samme dyr

Forskningsteamet har lang erfaring med dyreforsøk, og forventer at få dyr vil tapes på grunn av tekniske vanskeligheter. Forsøkene utnyttes til blodprøvetakning for andre studier, samt til å undervise studenter i fysiologi og narkosemedisin. Avdøde dyr brukes til anatomiundervisning for studenter i veterinærmedisin. På denne måten antar vi å kunne spare dyreforsøk.