Forsøksdyr: Utsjekking av kirurger på robot-kirurgiske prosedyrer.


Godkjenningsdato 12.11.2020

Godkjenningsperiode 14.12.2020-13.12.2024

1 Formål:
Robotkirurgi er på full fart inn i norske sykehus.
Robotkirurgi skjer på samme måte som laparoskopisk kirurgi, også kalt «kikkhullskirurgi». Forskjellen ved robotkirurgi er at kirurgen fjernstyrer instrumentene i stedet for å holde direkte i dem. Robot-instrumentene kan vinkles og roteres slik at instrumentene fungerer som en miniatyrhånd i pasienten. Samtidig brukes et kamera i pasienten som gir kirurgen 3D-syn som øker presisjonen under inngrepet.
Fordelene for pasienten er at flere operasjoner kan gjøres med «kikkhullskirurgi» som ikke var mulig uten robot. Pasienten slipper dermed store snitt og plagene det medfører. I enkelte fagområder som urologi er robotkirurgi etablert som standardmetode i dag, for eksempel ved kirurgisk behandling av prostatakreft og nyrekreft. Både i Norge og internasjonalt øker bruken av robotkirurgi i de fleste kirurgiske fagområdene, spesielt innen kreftbehandling.
Vi søker om å bruke gris til trening og siste utsjekk for kirurger for å kvalitetssikre kirurgenes kompetanse i robotkirurgi. Dette vil være siste ledd i utdanningen for robotkirurger i Norge. Kirurgene har før dette vært i gjennom simuleringstrening på «dummis» og kadaver. Kurset/utsjekkingen vil være basert på utsjekkings-protokoll fra robotprodusent i samarbeid med europeiske og norske myndigheters kompetansekrav for robotkirurgi. Treningen/utsjekking gjennomgår en rekke kirurgiske prosedyrer på innen feltene gastro-kirurgi, gynekologisk-kirurgi, prostata-kirurgi og kirurgiske inngrep i hode/nakke

Skadevirkninger:
Grisene vil legges på generell anestesi før treningens start, holdes bedøvet under hele demonstrasjonen, og avlives ved avslutning av av treningen.

Forventet nytteverdi:
Det er liten kapasitet i verden for utsjekking av kirurger for bruk av robotkirurgi. Det er krav fra europesike og norske myndigheter samt produsent at alle kirurger må igjennom en slik utsjekk for at de skal kunne ta i bruk robotkirurgi. Det er i dag kjøpt inn roboter på en rekke sykehus i Norge, men det er mangel på kirurger som har fått godkjenning for bruk av robotene da de ikke har vært igjennom denne siste treningen/utsjekkingen. Det er ingen steder i Norge i dag hvor dette kan gjøres. Med utsjekking i Norge ved OUS vil man være i stand til å kunne bemanne robotene som i dag finnes og fremtidige innkjøp slik at de kommer pasientene til gode i mye større grad.

Antall dyr og art:
Vi søker om å bruke 40 gris per år i 4 år, totalt 160

Hvordan etterleve 3R:
Kirurgene trener på "dummes" og kadaver i forkant av utsjekkingen. Dermed reduseres antall dyr til et minimum. Treningen og utsjekkingen vil gjøres på en og samme gris per kirurg. All håndtering og alle intervensjoner utføres av høyt kvalifisert personell med lang erfaring, som over tid har optimalisert anetesi og analgesi for griser av størrelsen vi ønsker å bruke. Det er ingen tilgjengelige alternativer som gir samme utbytte mht refleksjon over etiske aspekter av dyreforsøk og læringsutbytte mht intervensjoner og måleparametere som er tilgjengelige fra stordyrsforsøk.