Forsøksdyr: Utvikling av korsstingsvirvler hos laks


Godkjenningsdato 17.08.2018

Godkjenningsperiode 27.08.2018-30.06.2021

Ryggdeformiteter hos oppdrettslaks er et tilbakevendende problem. Problemet var på topp i første halvdel av 2000-tallet. De siste 5 årene har det vært færre rapporter, før problemene igjen tilsynelatende økte fra og med vinteren 2016-17. Det ser ut til å være store innslag av en ny type patologi, som er gitt det foreløpige navnet «korsstingsvirvler». I tidligere gjennomførte forsøk er det gjort tilfeldige funn av denne typen virvelfeil, som gir noen holdepunkter for årsakssammenhengene.
Vi skal gjennomføre et langtidsforsøk med laks, der målet er å undersøke 1) om tidligere indikasjoner på årsakssammenhenger kan bekreftes, og 2) utviklingsforløp og mekanismer.
Forsøket begynner med laks på ca 30g. I ferskvannsfasen skal fisken få ett av 4 ulike for, dvs. fôr med og uten tilstrekkelig fosforinnhold og med og uten immunoaktive komponenter. I tillegg skal fisken vaksineres med ulike kommersielle vaksiner, i alt 5 ulike vaksinegrupper (inkludert uvaksinert kontroll. Fisken vil bli individmerket med pittag.
Fisken skal overføres til merder i sjø, og følges opp til slaktemoden størrelse.
I alt 3360 fisk skal brukes.