Forsøksdyr: Utvikling av smittemodell og test av vaksineantigen


Godkjenningsdato 10.01.2018

Godkjenningsperiode 10.01.2018-10.02.2021

Formålet med forsøket er å utvikle en smittebodell med et patogen på Atlantisk laks, og teste ut et vaksineantigen i den optimaliserte smittemodellen. En velfungerende smittemodell er helt esensiell ved utvikling og forbedring av vaksiner. Å bevise en vaksines effekt er et lovpålagt krav, og å vise effekt ved smitteforsøk er ofte den eneste muligheten vi har for dette.
Endepunktet i en smittemodell er ofte beskrevet som dødelighet oppnådd i et forsøk. Skadevirkning på dyrene er derfor uungåelig, men med våre standardiserte interne rutiner, godkjente lokaler og trenet personell er vi kvalifisert til å redusere skadevirkningene på dyrene mest mulig. Vår erfaring med slike forsøk gjør også at vi kan redusere antall fiskegrupper og kontrollfisk i hvert forsøk til et minimum.
Utvikling og forbedring av vaksiner er av stor samfunnsmessig nytte, og det er med på å forbedre dyrevelferden i akvakultur betydelig.
I denne søknaden ber vi om å benytte 540 laks til utvikling og optimaliserting av smittemodeller, og 840 laks for uttesting av vaksineantigen i smittemodellene. Totalt 1380 fisk.