Forsøksdyr: UV behandling av SAV Laksevirus (copy)


Godkjenningsdato 23.11.2018

Godkjenningsperiode 23.11.2018-22.01.2020

Brønnbåter frakter laks og behandler laks for lakselus. Potensiellt så kan noe av denne fisken være infisert med SAV (Salmon Alphavirus causing pancreas disease) virus. For å redusere risiko for smittespredning vil det være nødvendig å behandle vannet i brønnbåtene slik at potensiellt tilstedeværende SAV viruset elimineres. Behandling med UV-lys kan være en meget aktuell metode for å behandle avløpsvannet hvor det har vært virus infisert fisk.

SAV (Salmon Alphavirus causing pancreas disease) virus hos laks er vanskelig å uskadeligjøre med bruk av oksidanter (klor/ozon), men vi har indikasjoner på at SAV virus rakst uskadeligjøres ved UV (Ved bruk av mellomtrykk UV lamper) behandling. Målsetning med Fase 1 forsøket er å etablere en UV dose sammenheng for effektiv behandling av SAV viruset i vann. I Fase 2 så skal behandlings effektiviteten av UV behandlingen dokumenteres, ved at ny fisk eksponeres for UV behandlet virus infisert vann.

Fase 1
-Lakse smolt (200 fisk på ca 70g) blir infisert direkte og eller indirekte med SAV viruset slik at det etter 2-3 uker vil være 10000 virus per ml i testvannet. På dette tidspunktet regnes det med at fisken vil være ved synlig dårlig helsetilstand og fisken blir slaktet. Fisken går i kar med resirkulering av vannet slik at virus konsentrasjon vil øke med tiden. Testvannet med ca 10000/ml SAV virus blir behandlet med ulike UVdoser får å fastslå dose behov for å uskadeliggjøre SAV virus.

Fase2
-Lakse smolt (50 fisk på ca 70g) eksponeres for virus infisert vann behandlet med UV over en periode på 3-4 uker (tank med resirkulerering). Deretter slaktes fisken og pancreas undersøkes for tilstedeværelse av SAV virus. Kontroll vil være tilsvarende oppsett med virus infisert vann som ikke er behandlet med UV.


Prosjektet no 245494 er finansiert av NFR og industrielle partnere