Forsøksdyr: Vaksine utvikling mon CMS: Rekombinant PMCV kapsidprotein produsert i planter


Godkjenningsdato 27.06.2018

Godkjenningsperiode 01.08.2018-30.11.2018

Formål: Immunisere laks med rekombinant PMCV kapsid protein produsert i planter, ta prøve av fisk for å undersøke om immuniseringen gir spesifikke immunologisk responser, og undersøke grad av beskyttelse etter eksponering for PMCV

Skadevirkninger: Dødelighet er ikke forventet i dette forsøket under smitte men fisk skal utvikle symptomer i hjerte og andre organer. Forsøket vurderes moderat belastende pga organforandringene. Svimere har oftest uttalt betennelse og nekroser i forkammer og i spongiøs muskulatur i hjertekammeret, mens fisk uten kliniske symptomer har tilsvarende, men mildere hjerteforandringer. Fisk med sykdommen kan vise tegn på sirkulasjonsforstyrrelser både makro- og mikroskopisk. Ved obduksjon kan man finne mørk lever, fibrinlag på leveren og/eller væske i bukhulen. De fleste har også forstørret hjertekammer, eller sprukket forkammer og blodkoagel i hjertehulen.

Samfunnsmessige nytteverdi: En prototype for vaksine mot CMS vil ha stor potensiell samfunnsmessig nytteverdi. Det er ca 100 registrerte utbrudd av CMS hvert år. CMS ble i 2017 vurdert både av personell i fiskehelsetjenester og inspektører i Mattilsynet som den viktigste fiskesykdommen hos oppdrettsfisk i Norge.Resultatene vil være av samfunnsmessig nytteverdi da de vil bidra i vaksineutvikling mot denne sykdommen. Cardiomyopathy syndrome (CMS) er en alvorlig hjertesykdom som påvirker både oppdrettslaks og villaks. Det finnes ingen vaksine mot CMS på tiden. Derfor er utvikling av vaksine mot PMCV viktig i kampen mot negative virkninger på akvakultur.

Antall forsøksdyr: 150 stk laks smolt skal brukes til dette forsøket.

Fiskene skal merks med fin/kjeve-klipping, vaksineres og smittes intramuskulære med virus homogenat. Smitte skal utføres i 2 kar og skal vare i 8 uker. Ved 4 og 8 uker etter smitte skal prøver tas til PCR analyser , histologi og serologi.

3R: For å øke statistisk nøyaktighet er et visst antall individer er nødvendig. Cellekultur metoden (in vitro) er ikke etablert for PMCV så forsøket må utføres in vivo.