Forsøksdyr: Vaksiner mot PD


Godkjenningsdato 23.03.2018

Godkjenningsperiode 23.03.2018-22.01.2019

PD er en alvorlig virussykdom hos laks i oppdrett i den nordøstlige Atlanterhavsområdet. En vesentlig strategi for å begrense skadeomfanget av sykdommen er gjennom vaksinering.
I Norge har vi fått etablert 2 geografiske områder der hhv SAV2 og SAV3 dominerer hvert sitt område.
Det er ønskelig å teste vaksiner brukt mot PD ved å smitte med SAV2 og SAV3 for å evaluere beskyttelse.
Hittil har det ikke vært mulig å produsere dødelighet i smitteforsøk med PD (SAV3/2) som kan anvendes til vaksinetesting, og effekt av vaksiner har vært målt mot grad av patologiske forandringer i forsøksfisken.

5 vaksinegrupper ønskes testes mhp beskyttelse mot SAV2 og SAV3 i et smitteforsøk. 840 fisk skal bli vaksinert og 168 fisk skal i.p. smittes med SAV som shedders.

Siden er det umulig å dyrke virus i cellekultur, må efficacy av vaksiner testes in vivo.
Vaksiner som viser beskyttelse mot SAV-2 og SAV-3 er av samfunnsmessig nytteverdi.
Det vil blir anvendt humane endepunkter i forsøket dersom fisk utvikler klinisk sykdom.