Forsøksdyr: Vaksineutvikling for laks


Godkjenningsdato 21.02.2020

Godkjenningsperiode 21.02.2020-21.02.2024

Vaksiner er den viktigste metoden for beskyttelse av oppdrettsfisk mot infeksjoner. Arbeidet med å utvikle effektive vaksiner er av stor nytteverdi. I forbindelse med utvikling av vaksiner er det nødvendig å foreta en del forsøk på fisk. Disse innebærer proof-of-principle, dose respons, safety og efficacy. Vi vil teste vaksiner med et spenn av ulike formuleringer og antigendoser. Vaksinenes bivirkninger på fisk, patologiske endringer, antistoffrespons og overlevelse blir målt.
Det søkes om å benytte inntil 7120 laks til disse forsøkene.

Det eksisterer ikke relevante alternativer som gjør det mulig å evaluere en vaksinens sikkerhetsprofil og reelle effekt uten bruk av levende dyr. Det er sannsynlig at forsøksfisken vil bli påført lidelser og at individer vil dø som følge av smittepåføring, og forsøkene er derfor klassifisert som «betydelig belastende» i henhold til forsøksdyrforskriften. Fisk som benyttes til birvirkningsstudier får mild belastning da de skal bedøves i forbindlese med vaksinering og avlives før avlesning foretas..Det vil etterstrebes å ikke la fisk utsettes for unødige påkjenninger, og fisk som befinner seg i sykdommens terminal fase vil bli humant avlivet. Kravet om raffinering etterkommes videre ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller behovene for laks.