Gebyr for godkjenninger av forsøk på dyr

Publisert 16.12.2015     Sist endret 03.02.2017

Virksomheter som søker om å få godkjent forsøk med dyr, må betale gebyr til Mattilsynet.

Se gebyrene her

Varighet på forsøk

I Forsøksdyrforskriftens §6 Godkjenning av forsøk, står det at godkjenningen skal gis en begrenset varighet som ikke overstiger fire år. Feltforsøk kan ikke godkjennes for mer enn to år. 

Dette betyr at hvis noen ber om at et prosjekt skal vare lenger enn den opprinnelig planlagte lengden på fire eller to år, så vil dette bli behandlet som en søknad om et nytt prosjekt (og ikke som en endringssøknad). Søknaden vil bli gebyrlagt i henhold til det.

  • Godt gjennomarbeidete søknader kan gi lavere gebyr, dvs settes ned en gebyrklasse (unntatt endringssøknader).
  • Ikke gebyr for endringssøknader som kun gjelder utvidelser i tid. 
  • Endringssøknader som gjelder forlengelse i tid vil bli behandlet så lenge de sendes inn i løpet av gyldig godkjenningsperiode, og forlengelsen i tid er innenfor den maksimale godkjenningsperioden på henholdsvis 4 og 2 år (feltforsøk).
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

 Dag Atle Tuft, avdeling Nasjonale oppgaver, 22 77 80 58 (dir.) / 922 46 752.


Kontaktinformasjon

 Dag Atle Tuft, avdeling Nasjonale oppgaver, 22 77 80 58 (dir.) / 922 46 752.