Faktaartikkel

Krav til godkjenning som oppdretter / formidler / bruker av forsøksdyr

Publisert 08.07.2015     Sist endret 13.11.2020

Skal du søke om å få godkjent en ny virksomhet?

Ta kontakt med Mattilsynets forsøksdyravdeling for å få tilgang til søknadsportalen FOTS.

Oppdrettere, formidlere og brukere av forsøksdyr skal være godkjent av Mattilsynet, jf. forsøksdyrforskriften § 5. Slik godkjenning er en forutsetning for å søke om tillatelse til å utføre forsøk. Virksomheter som ikke disponerer forsøksdyrlokaler, men utfører forsøk med dyr, må også ha godkjenning som brukervirksomhet.

Søknad om godkjenning som oppdretter /formidler /bruker skal sendes til Mattilsynet via FOTS. Enten som søknad om godkjenning av virksomhet eller som endring av virksomhet.

Søknaden skal inneholde

1. Opplysninger om oppdretterens/formidlerens/brukerens lokaler

Søknadsskjemaet skal gi informasjon om virksomhetens besøks- og postadresse. Detaljert informasjon om lokalene skal gis i system- og styringsdokumentet.

2. Aktuelle dyrearter

Forskriften stiller krav om kompetanse, stell, miljøforhold, innredning og utstyr som er tilpasset de dyreartene som er aktuelle for virksomheten, jf. §§ 5, 24, 25, 29 og 30. Det er derfor nødvendig å gi informasjon om hvilke dyrearter/dyregrupper virksomheten oppdretter, formidler og/eller bruker.

3. Opplysninger om ansvarlig personale og dyrevelferdsenhet

(jf. §§ 5, 25, 26 og 27)

Forskrift om bruk av dyr i forsøk stiller krav til personale som er involvert i ulike prosedyrer (jf. kap. V).

4. System- og styringsdokument (SDD)

Alle som oppdretter, formidler og bruker forsøksdyr må sende inn et vedlegg til søknaden som inneholder sentral informasjon om virksomheten.

Mattilsynet har laget en veileder om hva et slikt system- og styringsdokument skal inneholde.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer