Krav til kompetanse i forsøksdyrvirksomheter

Publisert 30.06.2015     Sist endret 29.05.2018

Forsøksdyrforskriften § 24 sier at alle forsøksdyrvirksomheter (oppdrettere, formidlere eller brukere) har ansvar for at personene som arbeider med dyr

  • har tilstrekkelig utdanning og praksis i samsvar med forskrift om bruk av dyr i forsøk, vedlegg E
  • holder kompetansen ved like og dokumenterer den gjennom kontinuerlig praksis og utdanning

Forsøksdyrvirksomheten må ha skriftlige rutiner for å sikre at kravene er oppfylt.

Utdanning og opplæring

Kurs i forsøksdyrlære må omfatte punktene i forsøksdyrforskriften vedlegg E  

Virksomhetene kan lage egne kursopplegg eller benytte seg av eksisterende (f.eks felasa).

Alle, også de som allerede har felasa C-kurs, må forholde seg til krav om kontinuerlig videreutdanning.

Både teoretisk og praktisk læringsutbytte skal dokumenteres før man kan jobbe på egen hånd.

Mattilsynet vil på inspeksjoner kunne be om dokumentasjon på teoretisk opplæring og demonstrasjon av praktiske ferdigheter.

Se veiledning om utdanning fra EU-kommisjonen.

Fant du det du lette etter?