Krav til kompetanse i forsøksdyrvirksomheter

Publisert 30.06.2015     Sist endret 30.06.2015

§ 24, sier at alle som skal oppdrette, formidle eller bruke forsøksdyr har ansvar for at personene som arbeider med dyr

 • har tilstrekkelig utdanning og praksis i samsvar med forskrift om bruk av dyr i forsøk, vedlegg E.
 • holder kompetansen ved like og dokumenterer den gjennom kontinuerlig praksis og utdanning.

Personer som utformer forsøk skal ha

 • spesifikk kunnskap om de aktuelle dyreartenes biologi.
 • opplæring innen det vitenskapelige fagområdet som er relevant.

Forsøksdyrvirksomheten må ha skriftlige rutiner for å sikre at kravene er oppfylt.

Utdanning og opplæring

 • Undervisningen skal være artsspesifikk.
 • Læringsutbytte må dokumenteres.
 • Teoretisk læringsutbytte dokumenteres med eksamen.
 • Praktisk læringsutbytte dokumenteres ved demonstrasjon av ferdigheter.

Direktiv 2010/63/EU Artikkel 23 beskriver fire hovedfunksjoner:

 1. Utføre forsøk med dyr
 2. Utforme prosedyrer og prosjekter
 3. Stelle dyr
 4. Avlive dyr

Mattilsynet mener at FELASA C-kurs’ anbefalinger for undervisning av teori oppfyller kravet til teoretisk opplæring for direktivets funksjon A (de som utfører forsøkene) og funksjon B (de som utformer prosedyrer og prosjekter).

Funksjon A, C og D krever praktisk opplæring som skal dokumenteres som ferdigheter før man kan jobbe på egen hånd.

Eksempler på praktiske ferdigheter for funksjon A:

 • Håndtering
 • Fengsling
 • Injeksjons- og blodprøveteknikker
 • Avliving
 • Anestesi
 • Kirurgiske prinsipper

De som allerede har FELASA C-kurs

 • må sette seg inn i ny forskrift når denne blir gjeldende.
 • må forholde seg til krav om kontinuerlig videreutdanning.
Fant du det du lette etter?