Faktaartikkel

Tips ved etablering og bruk av scoreskjema i et dyreforsøk

Publisert 30.06.2021     Sist endret 30.06.2021

  1. Er det et nyttig verktøy i dette dyreforsøket? Scoreskjema er ikke påbudt, men anbefales som et hjelpemiddel for å holde kontroll med humane endepunkter i dyreforsøk der det forventes kliniske symptomer og for forsøk som går over tid.
  2. Er parameterne relevante? Velg parametre på kliniske symptomer som det er sannsynlig at kan oppstå for denne arten i dette dyreforsøket.
  3. Konkretiser scoringen. De kliniske funnene må beskrives objektivt for hver scoring. F. eks.: Hvordan ser et sår som er scoret til 4 ut?, eller hva er endret adferd score 2?
  4. Fastsett akseptable endepunkter. Ta en sjekk på hvilke symptomer et forsøksdyr kan ha i praksis når det havner i de ulike kategoriene etter sammenlagt sum.
  5. Ofte bør maksimal score på enkelte parameter være et selvstendig endepunkt.
  6. Beskriv også mulige støttetiltak underveis hvis mulig. F. eks.: Scoring «lett dehydrert» kan utløse tiltaket «tilførsel av væske».
  7. Revider skjemaet jevnlig. Hvordan gikk det i det forrige dyreforsøket ditt? Kan endepunktene strammes ytterligere inn? Fikk du valide resultater på et tidligere tidspunkt, skal grensen for akseptabel scoring senkes.

 

Fant du det du lette etter?