Fremvisning av dyr

Publisert 12.11.2012     Sist endret 30.09.2021

Dyr som opptrer, underholder, brukes som pynt, reklame eller vises fram av andre grunner for et publikum, utsettes ofte for skiftende miljøer og fremmede mennesker, og dette kan være en stressbelastning for dem.

For å unngå dårlig velferd for disse dyrene er det avgjørende at den som er ansvarlig for dyret tar hensyn til artens behov og individets forutsetninger. Dette gjelder i selve fremvisningssituasjonen, men også når dyret oppstalles/holdes, trenes eller transporteres.

Dyrevelferdslovens § 26 krever blant annet at dyr som vises frem, ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger. Det gjelder også en egen forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr. Denne omfatter fremvisning av dyr i dyreparker, på sirkus og midlertidige arrangementer, når den som viser frem dyrene har en planlagt, bestemt og som regel kommersiell hensikt med fremvisningen. Tradisjonelle norske former for konkurranser med dyr, som travløp, ridekonkurranser, agility og jaktprøver, er ikke omfattet av forskriften.

Mattilsynet utvikler regelverk som gjelder ved fremvisning av dyr. Mattilsynet fører også tilsyn med virksomheter som viser frem dyr, f.eks. sirkus og dyrehager.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Når dyr lider - Bokmål PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer