Faktaartikkel

Åpen gård

Publisert 28.09.2021     Sist endret 01.10.2021
Foto: Mattilsynet

"Åpen Gård" er et opplegg for å markedsføre og synliggjøre norsk husdyrhold ved framvisning av dyr på en gård som ellers er i vanlig drift som gård. Slike arrangementer er sporadiske og med varighet kun få timer hver gang. Dyrene på gården vises frem i sine vante omgivelser. Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for åpen gård.

Du må forebygge smitte

Besøkende kan smitte dyra dine og dyra dine kan smitte besøkende. Hvilke tiltak må du gjøre for å unngå at dyr og besøkende tar med seg smitte inn i eller ut av dyreholdet ditt? Dersom du har åpen gård, bør du inkludere dette i smittevernplanen din.

Husk at du også må følge annet regelverk når du driver et næringsrettet dyrehold. Det er ekstra viktig å ivareta smittevernet når du åpner gården din for besøkende: Dyrehelseforskriften stiller strengere krav til dyreholdere

Meld fra til Mattilsynet

Mattilsynet skal alltid ha melding senest syv dager før om arrangementet. Meldingen skal inneholde informasjon om smitteverntiltak under arrangementet. Vi vil se på smitteverntiltakene du har planlagt, og vurdere om de er gode nok. Vi trenger også å vite om arrangementet dersom det oppstår mistanke om smittsom sjukdom. Da kan vi ha behov for å komme raskt i kontakt med deg, for å begrense mulig spredning av sjukdommen.

Du kan melde til Mattilsynet via Mattilsynets skjematjenester. Velg «Nytt dyrehold» under oversikten over skjema. Brukerveiledning for å sende inn melding om dyreansamling finner du i Hurtigveileder – fremvisning av dyr og dyreansamlinger.

I meldingen skal du svare på disse spørsmålene:

  • Hvor og når skal arrangementet være?
  • Hvilke dyrearter er med?
  • Hvor mange dyr skal samles? Oppgi et omtrentlig tall dersom dere ikke vet nøyaktig.
  • Hvor kommer dyra fra?
  • Hvilke tiltak planlegger dere for å hindre smitteoverføring? Beskriv dem i meldingen.

NB! Husk at dersom du skal vise frem andre dyr enn dine egne, må du også opplyse om dette i meldingen.

Dyrevelferden skal ivaretas

Å bli vist frem kan være en belastning for et dyr. Du må tenke gjennom hvordan du skal ivareta dyrenes velferd når de vises frem. Dersom du viser frem andre dyr enn dine egne, vil disse ha ekstra behov for tilrettelegging. 

Tilbereding, servering og salg av mat og drikke

Skal du selge mat i forbindelse med fremvisning av dyr eller dyreansamlinger? Da må du ta hensyn til reglene for dette. Du kan finne mer informasjon her: Matservering

Se også:

Fant du det du lette etter?