Hvilke bekymringsmeldinger får Mattilsynet inn?

Publisert 08.01.2013     Sist endret 08.01.2013

Hver måned mottar Mattilsynet mellom 700 og 1600 bekymringsmeldinger via meldetjenesten «Varsle Mattilsynet». Mellom 300 og 700 av disse meldingene gjelder dyr.

Mattilsynet har foreløpig ingen samlet oversikt over hva alle mottatte meldinger inneholder, men har studert de 900 meldingene fra mai 2011 for å danne oss et inntrykk av hvilke henvendelser som kommer.

Meldinger om dyrevelferd

I underkant av halvparten av meldingene gjaldt unike dyrevelferdssaker, totalt 436 varslinger. Da er saker som ikke ligger under Mattilsynets ansvarsområde, Mattilsynet-saker som ikke gjaldt dyrevelferd, meldinger som ikke inneholdt tilstrekkelig opplysninger, samt dobbeltmeldinger (noen meldinger kom i flere av disse gruppene) trukket fra.

Av disse 436 meldingene gjaldt over 60 prosent kjæledyr og hest.

Fordelingen på dyrearter:

 • Hund: 30 prosent
 • Hest: 15 prosent
 • Storfe: 13 prosent
 • Småfe: 13 prosent
 • Katt: 10 prosent

Resten fordelte seg på andre dyrearter, eller det var flere dyrearter involvert.

 • 3 prosent av meldingene gjaldt eierløse dyr eller dyr hvor eier var ukjent. Da har Mattilsynet vanligvis ikke noen å rette vedtak mot.
 • 4 av 10 melder anonymt
 • Av totalt 900 meldinger, omhandlet i underkant av 10 prosent forhold som ikke ligger under Mattilsynets forvaltningsområde. Dette var f.eks. saker om hold av farlige hunder, eierløse dyr som er plagsomme/skremmende og som skal håndteres av politiet, saker som skal håndteres av viltforvaltningen, generelle villkattproblemer som skal håndteres av kommunene eller akutt syke dyr som bør få behandling av praktiserende veterinær. 30 prosent av meldingene gjaldt ikke dyrevelferd, men andre forhold innenfor Mattilsynets ansvarsområder. De fleste meldingene var klager på virksomheter som driver med salg eller servering av mat.
 • 4 prosent av meldingene inneholdt for få opplysninger til at Mattilsynet kunne finne fram til hvem eller hva meldingen gjaldt.
 • 14 prosent av meldingene var dobbeltmeldinger, det vil si at det var meldt fra om samme forhold tidligere samme måned.
 • Av det totale antall meldinger var 4 av 10 anonyme, det vil si at melder ikke oppga sin identitet. Av unike dyrevelferdsmeldinger var nesten 6 av 10 anonyme.
Fant du det du lette etter?