Rapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2019

Publisert 14.10.2019     Sist endret 14.10.2019

Fra og med januar til og med august 2019 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 5475 dyrehold.

Hva undersøkte vi:I 4906 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom:1. og 2. tertial 2019 (1. januar–31. august)
Hva lette vi etter:På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder viktige krav i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene kan oppsummeres slik:

  • I mer enn halvparten av dyreholdene vi kontrollerte (64 %) ble det ikke funnet avvik.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 28 dyrehold.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner