Tilsynsrapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. og 2. tertial 2021

Publisert 12.11.2021     Sist endret 12.11.2021

Fra og med januar til og med august 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1971 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr.

Hva undersøkte vi: I 1554 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd. I slakteriene fører Mattilsynet kontinuerlig tilsyn med dyrevelferden så lenge det pågår slakting. Transport av dyr blir først og fremst kontrollert på slakteriene, der det blir gjort løpende vurderinger når dyr blir lastet av transportbilene. Det gjennomføres også mer omfattende tilsyn med dyretransport, både ved slakteriene og andre steder.
Tidsrom: 1. og 2. tertial 2021 (1. januar – 31. august)
Hva lette vi etter: I kontrollen av dyrevelferd ser vi etter om de som holder, transporterer, og slakter dyr, overholder viktige krav i regelverket.
Hva fant vi:

Funnene kan oppsummeres slik:

  • I 53 % av dyreholdene vi kontrollerte ble det funnet brudd på regelverket, men få alvorlige brudd.
  • På slakterier har vi registrert brudd på dyrevelferdsregelverket i 10 saker. Selv om hvert brudd kan påvirke velferden til flere dyr, er tallet lavt sett opp mot den store mengden dyr som blir slaktet.
  • Mattilsynet registrerte 29 saker med brudd på regelverket under tilsyn med dyretransport. Selv om hvert brudd kan påvirke velferden til flere dyr, er tallet lavt sett opp mot den store mengden dyr som blir transportert
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner