Rapport

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2020

Publisert 03.06.2020     Sist endret 03.06.2020

Fra og med januar til og med april 2020 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1335 dyrehold.

Hva undersøkte vi: I 1143 av dyreholdene førte vi tilsyn etter dyrevelferdsregelverket. Vi er oftest på tilsyn i dyrehold med størst risiko for dårlig dyrevelferd.
Tidsrom: 1. tertial 2020 (1. januar–30. april)
Hva lette vi etter: På våre tilsyn ser vi etter om dyreholderne overholder viktige krav i regelverket. Funnene oppgis med betegnelsene «ok», «ikke tilfredsstillende» og «alvorlig vanskjøtsel av dyr».
Hva fant vi:

Funnene kan oppsummeres slik:

  • I mer enn halvparten av dyreholdene vi kontrollerte (58 %) ble det ikke funnet avvik.
  • Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel i 8 dyrehold.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner