Oppsummering: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd - årsrapport 2016

Publisert 21.03.2017     Sist endret 21.03.2017

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn, og hvilke tiltak som ble brukt for å bedre velferden for dyra og for å unngå mer lidelse.

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 42 dyrehold (0,44 %) av de 9439 dyreholdene hvor det ble gjennomført tilsyn med dyrevelferden i 2016.

Vi fant brudd på regelverket i 35 % av de 9439 dyreholdene som ble kontrollert.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner