Oppsummering: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd - årsrapport 2017

Publisert 04.03.2018     Sist endret 02.03.2018

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn i 2017, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket.

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 46 dyrehold. Dette er under en halv prosent (0,47) av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 40 % av de 8655 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner