Tilsynsrapport

Rapport landdyr – Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2019

Publisert 20.02.2020     Sist endret 19.06.2022

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2019, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket for dyrevelferd.

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 34 dyrehold. Dette er 0,5 % av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 35 % av de 6663 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner