Tilsynsrapport

Rapport landdyr – Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2020

Publisert 16.03.2021     Sist endret 16.03.2021

Rapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn med landdyr i 2020, og hvilke virkemidler vi har brukt for å bedre velferden og unngå mer lidelse for dyrene i de tilfellene vi har funnet brudd på regelverket for dyrevelferd.

Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 23 dyrehold. Dette er 0,8 % av det totale antallet dyrehold vi har ført tilsyn i.

Vi fant brudd på regelverket i 39 % av de 2840 dyreholdene der dyrevelferden ble kontrollert.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner