Sørg for godt dyrepass i ferien

Publisert 07.06.2012     Sist endret 10.10.2014
En katt og en hund ligger på en benk
Foto: Colorbox.com

Det er et økende problem at folk kvitter seg med kjæledyrene sine når de skal på ferie. Mattilsynet minner om ansvaret dyreeiere har for å beskytte dyret mot fare for lidelse, og ansvaret for å se til at dyret får forsvarlig tilsyn og stell.

Et dyr er ikke en bruk-og-kast gjenstand og det er forbudt å «hensette dyr i hjelpeløs tilstand» ved å overlate det til seg selv. Å dumpe dyret i container eller forlate det alene i naturen er både uforsvarlig og forbudt.

I følge dyrevelferdsloven kan barn under 16 år ikke ha selvstendig ansvar for dyr. Det betyr at dersom et barn blir bedt om å passe dyr i ferien, må barnets foreldre ta ansvaret for å sikre at dyret får den oppfølging det har behov for.

Det finnes mange tilbud om pass av hund og katt, men husk å være tidlig ute dersom du skal ha plass på dyrepensjonat i ferietiden. Sjekk om pensjonat eller kennel er godkjent av Mattilsynet, besøk stedet og se hvordan forholdene er, om det er rent og ryddig, og dyrets behov dekkes. Be om å få se hvordan hunden/katten skal oppstalles og om det er mulighet til å ha med eget fôr dersom dyret ditt er kresen i matveien eller har spesielle fôrbehov av helsemessige årsaker. Du bør også spørre hvilke lufterutiner de har for hund. Dette besøket bør du gjøre uten å ta med dyret ditt.

Hund

Det beste for hunden vil ofte være å få bo hjemme hos noen den kjenner fra før eller at noen bor i hundens hjem sammen med den. Det er ikke greit å la hunden være alene hjemme i flere dager, mens hundepasseren kun stikker innom for å mate og lufte den.

Katt

Dersom dyreholder skal reise fra katten, skal ansvaret overlates til en annen kompetent person. Denne skal føre tilsyn med katten når eier er bortreist, for å sikre forsvarlig oppfølging dersom spesielle situasjoner skulle oppstå, som at katten må til veterinær.

Katten skal ha tilsyn og stell også i ferien, men for kortere perioder (inntil 2 uker) kan det aksepteres at dyret får noe mindre oppfølging og sosialisering enn vanlig. Katten skal likevel mates, sees til og ha daglig menneskelig kontakt.

Katten må i perioden også ha tilgang til liggeplass ute eller inne. Dersom katten er vant til å være mye inne, må den også få anledning til dette når eier er bortreist. Innekatter trenger mer oppfølging under ferieperioder enn katter som også oppholder seg ute. Katten bør da bo hjemme hos noen andre, eller så må eier sørge for at en navngitt person kommer innom og tilbringer minst et par timer sammen med katten daglig.

Fant du det du lette etter?