Veiledere

Publisert 25.01.2021     Sist endret 12.04.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om veterinærers ansvar for medikamentell immobilisering av ville dyr 04.03.2021 PDF

Regelverk og veiledning