Dette må du vite hvis du skal gi dyrene dine høy eller halm fra utlandet

Publisert 24.07.2018     Sist endret 24.07.2018

Virksomheten du kjøper fra skal være registrert

Du kan bare kjøpe fôr fra virksomheter som er registrert hos Mattilsynet. Du kan forsikre deg om at en virksomhet er registrert ved å sjekke listen over registrerte fôrvarevirksomheter på mattilsynet.no, eller ved å kontakte din lokale avdeling i Mattilsynet.

Du må føre register for å sikre sporing

Du må føre register over alt fôr du har kjøpt inn og hvem du har kjøpt det fra. Fôret må som alt annet fôr lagres på en måte som beskytter det mot forurensning og bedervelse.

Større ansvar hvis du importerer selv

Hvis du er gårdbruker og holder dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon (kjøtt, melk, egg) regnes du som primærprodusent av fôr. Dette gjelder også for hestehold. Hvis du kjøper fôr direkte fra utlandet, blir du å regne som «importør av fôr» og må selv ta ansvaret for at fôret er trygt og egnet som fôr.

Dette må du vite hvis du skal innføre fôr fra utlandet 

Fant du det du lette etter?