Endringer i fôranalyseforskriften (høringsfrist 22.08.2022)

Publisert 05.07.2022     Sist endret 05.07.2022

Det er forslag til endring i forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranlyseforskriften) jf. Forordning (EU) 152/2009. Endringene omhandler vedlegg VI i forordning (EU) 152/2009, som oppdaterer prosedyren for bestemmelsen av animalske bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av lysmikroskopimetoden. Bakgrunnen for endringen er at bearbeidet animalsk protein fra insekter nå er blitt tillatt brukt som fôr i akvakultur og til svin og fjørfe. Dette har gjort det nødvendig å oppdatere det aktuelle regelverket for å sikre at det foreligger gode metoder for å teste for rester av bearbeidet animalsk protein fra insekter i fôr. Det er imidlertid bare små oppdateringer i prosedyren.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon biologisk trygghet, og er relevant og akseptable for Norge. Endringen kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2022/vinter 2023.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 22.08.2022
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, e-post: ann-cecilie.hansen@mattilsynet.no, tlf. 22 77 92 41