Regelverksprosess

Endringer i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer- diettfôr (høringsfrist juni 2020)

Publisert 07.05.2020     Sist endret 07.05.2020

Det er forslag til endring av forskrift om merking og omsetning av fôrvarer (merking- og omsetningsforskriften). Forordning (EU) 2020/354 om fôr til særlige ernæringsformål (diettfôr) tas inn i merking- og omsetningsforskrften. Samtidig oppheves vedlegg 5 i forskrift om fôrvarer Jf. direktiv 2008/38/EF om fôr til særlige ernæringsformål, diettfôr.

Fôr til særlige ernæringsformål (også kalt diettfôr), har som formål å hjelpe dyr som har forstyrrelser i eller problemer med fordøyelsen, næringsopptaket eller stoffskifte, og som kan ha nytte av å spise fôr med spesiell næringssammensetning. Forordningens vedlegg er delt inn i to deler. Hvor del A gir generelle bestemmelser, og del B er en oppramsing av tillate diettfôr og ulike krav til disse fôrene. Hovedinnholdet i den nye forordningen er i hovedtrekk det samme som direktiv 2008/38/EF, men er blitt oppdatert for å følge den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer. Siden et direktiv skal oppheves kreves det at forslaget får tilslutning fra EU-parlamentet og rådet, noe som skjedde 4. mars 2020. Mattilsynet vurderer forslaget som akseptabelt, og vurderer at regelverksendringen ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 15.06.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41