Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 01.02.2023)

Publisert 12.12.2022     Sist endret 12.12.2022

Det er forslag til 6 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler;

  • Godkjenning av Pediococcus acidiactici (CNCM I- 4622) som teknologisk tilsetningsstoff i fôr til alle dyr.
  • Godkjenning av Pediococcus pentosaceus (DSM 32292) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr.
  • Fornyet godkjenning av preparat bestående av Lactiplantibacillus plantarum (DSM 21762), Lactiplantibacillus plantarum (NCIMB 30236) og Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr.
  • Regodkjenning av konjugert linolsyre (t10, C12)-metylsester som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til slaktegris og melkekyr.
  • Regodkjenning av endo-1-4-β-glukose produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 120604) som ensileringsmiddel for alle dyr
  • Regodkjenning av endo-1,3(4)-β-glukose produsert ved hjelp av Aspergillus neoniger (MUCL 39199) som ensileringsmiddel for alle dyr
  • Regodkjenning av endo-1,4-β-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride (MUCL 39203) eller Trichoderma citrinoviride (CBS 614.94) som ensileringsmiddel for alle dyr. 
  • Korrigering av feil i forordning 2022/652

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2023.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 01.02.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41