Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 01.07.2021)

Publisert 18.05.2021     Sist endret 20.05.2021

Det er forslag til 6 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler godkjenning av følgende tilsetningsstoffer:

  • Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av mangankelat av methionin hydroksyanalog som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoffer) for alle dyr.
  • fornyet godkjenning av sinkkelat av methionin hydroksyanalog som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoff) for alle dyr.
  • fornyet godkjenning av enzymene endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta glucanase produsert ved hjelp av Aspergillus niger (DSM 18404) som avlteknisk tilsetningsstoffer i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen.
  • fornyet godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (CBS 122001) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen.
  • godkjenning av aminosyren L-treonin produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av E. coli (CGMCC 13315) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr.

Endringene omhandler også suspensjon av godkjenning og tilbaketrekking fra markedet av koksidiostatikaen lasalocid A natrium (Avatec 15% cc og Avatec® 150G) for slaktekylling og livkylling.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2021/vinteren 2022.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 01.07.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41