Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 2. desember 2020)

Publisert 19.10.2020     Sist endret 19.10.2020

Det er forslag til 17 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringen omhandler godkjenning av 11 nye tilsetningsstoffer, en utvidelse av eksisterende godkjenning, en endring av eksisterende godkjenning og 4 fornyede godkjenninger av allerede godkjente tilsetningsstoffer.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren/våren 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 02.12.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 01.12.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41