Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 5. oktober 2020)

Publisert 21.08.2020     Sist endret 21.08.2020

Det er forslag til 21 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen omhandler godkjenning av 8 nye tilsetningsstoffer, 4 utvidelse av eksisterende godkjenninger av tilsetningsstoffer, 2 fornyede godkjenninger av allerede godkjente tilsetningsstoffer og 6 regodkjenninger av tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk. Det er også en rettsakt som fornyer og utvider en godkjenning, samt godkjenner en ny variant av et tilsetningsstoff.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 05.10.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41