Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist august 2020)

Publisert 08.06.2020     Sist endret 08.06.2020

Det er forslag til 18 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringen omhandler godkjenning av 8 nye tilsetningsstoffer, 7 utvidelse/endringer av eksisterende godkjenninger av tilsetningsstoffer og 3 fornyede godkjenninger av allerede godkjente tilsetningsstoffer.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av vinteren 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 01.08.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41