Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist januar 2020)

Publisert 09.12.2019     Sist endret 25.02.2020

Det er forslag til 4 endringer i Forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. Forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringen omhandler fire regodkjenninger av fôrtilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og som nå er regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). Endringene omfatter åtte aromastoffer, fire preparater av aminosyren L-lysin, sporstoffet natriummolybdendihydrat og det teknologiske tilsetningsstoffet renset cassiagummi (totalinnhold av antrakinon < 0.5mg/kg). Semin-renset cassiagummi regodkjennes ikke, og trekkes fra markedet etter en overgangsperiode.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2020.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 21.01.2020
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41